VEGETAČNÉ OPORNÉ MÚRY
Vegetačné oporné múry VOM / Čo je VOM

Úvod   |   Čo je VOM   |    Výhody VOM   |   Použitie VOM   |   Realizácie   |   Kontakt

• Vodozádržné a protipovodňové opatrenia

• Krajinné a záhradné úpravy, kreatívna tvorba a architektúra parkov, záhrad, dvorov a iných objektov

• Oddeľovacie múriky a ploty, kaskádovité záhrady a vyvýšené plochy

• Oporné múry a steny

• Stabilizácia svahov a zosuvov

• Podchody, nadchody pre divú zver

• Horské chodníky, cestičky, chránené územia, parky a ťažko prístupné lokality

• Úpravy korýt potokov, riek, brehov rybníkov, priehrad a nádrží

• Prekrytie starých a zvetralých betónových oporných múrov

• Násypy vedľa ciest, diaľníc, železníc

• Mostné opory, piliere, krídla, záverné múriky, podchody, nadchody,
   presypané mosty, portály tunelov  

• Protihlukové steny, rekultivácie a skládky

• Bunkre, armádne objekty, lesné cesty pre zvoz dreva

• Polygóny pre skúšky automobilovej techniky

• Obklady betónových, oceľových, kamenných konštrukcií

• Spevnenie starých budov, domov

• Základy a podložie pod drobné stavby nap. skleníky, altánky...

• Veľa ďalších aplikácií


Copyright © 2020 vom.sk Všetky práva vyhradené.

MOSTAX s.r.o.
Dvory 1938
020 01 Púchov

Telefón:
+421 915 740 424

E-mail:
info[a]vom.sk