VEGETAČNÉ OPORNÉ MÚRY
VOM

Úvod   |   Čo je VOM   |    Výhody VOM   |   Použitie VOM   |   Realizácie   |   Kontakt


VOM je ekologické zelené riešenie pre oporné múry, protierózne, protipovodňové steny, pre stabilizáciu svahov, rigolov, brehov vodných tokov, pre prirodzený vzhľad násypov pri cestách, diaľniciach, mostoch, železniciach a pre mnoho ďalších aplikácií.

Copyright © 2020 vom.sk Všetky práva vyhradené.

MOSTAX s.r.o.
Dvory 1938
020 01 Púchov

Telefón:
+421 915 740 424

E-mail:
info[a]vom.sk

Vegetačné oporné múry VOM / Čo je VOM